40.000 jongeren hebben het recht om krom te liggen in hun eentje
60 telefoontjes voordat je een tandarts vindt die tijd voor je heeft​
Voor haar 18de verjaardag kreeg zij een enkeltje #jezoekthetzelfmaaruit

Kun je het ook niet verkroppen?

Verder denken, durven, doen en doorpakken

Dit zijn de
Rotterdamse Douwers.

Rotterdamse Douwer (de, m/v, meervoud: Douwers);

een Rotterdammer die, belangeloos, uit betrokkenheid, zijn netwerk, talent en vaardigheden inzet om een jongere een duwtje in de rug te geven door samen met deze jongere en dus met vereende krachten de Rotterdamse handen uit de mouwen te steken opdat deze jongere zijn weg of op z’n minst wat structuur terugvindt, en die er niet voor terugdeinst om zo nodig wat te douwen tegen ontoegankelijke organisaties, ambtelijke molens of zich achter pantserglas verschuilende incassobureaus.

Heb je moeite om je rekeningen te betalen, blijf je weg van school, lukt het je niet om werk te vinden of blow je stiekem toch veel? Wij begrijpen dat het lastig is om een begin te vinden om deze problemen op te lossen en willen je graag helpen! Er is altijd een begin.


Wij zijn de Rotterdamse Douwers, wij stellen je voor aan iemand die jou kan helpen. Een Douwer, een Mentor, iemand die in jouw belang meekijkt en je helpt om je leven weer op orde te krijgen en jouw doelen te behalen. Iemand die je in staat stelt om uiteindelijk zelf je zaken te regelen.

Wij helpen je graag

Kom met je verhaal!
Of heb je een vraag?

Privacyverklaring

Helpen maakt je happy. En hulp krijgen ook. Om te zorgen dat je bij ieder websitebezoek ook happy blijft, gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens. We houden jouw persoonsgegevens privé! Om je in te zetten als vrijwilliger of hulp te vinden die jij nodig hebt, deel je allerlei persoonsgegevens met ons. Misschien wel meer dan je denkt. Bijvoorbeeld wanneer je jezelf registreert, je hulpvraag formuleert of berichten verstuurt. Maar geen zorgen: we verwerken en beveiligen je persoonlijke gegevens zorgvuldig. Daar kun je op vertrouwen.

 

Identiteit
Stichting Rotterdamse Douwers, gevestigd aan Bierstraat 305, 3011 XA Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Rotterdamse Douwers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Rotterdamse Douwers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om je te
kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, voor het verzenden van onze nieuwsbrief en om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.


Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Rotterdamse Douwers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Stichting Rotterdamse Douwers) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Rotterdamse Douwers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor de financiële administratie
benodigde persoonsgegevens houden we maximaal aan voor de duur van de wettelijke bewaarplicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Rotterdamse Douwers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Cookies die wij gebruiken
Stichting Rotterdamse Douwers gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking vande website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens-verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Rotterdamse Douwers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rotterdamsedouwers.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Komen wij er onverhoopt samen niet uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Rotterdamse Douwers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Stichting Rotterdamse Douwers maakt gebruik van het CRMpakket DouwersOnline. De onlangs doorgevoerde aanpassingen in DouwersOnline hebben onder andere betrekking op uitbreiding van de toegangsbeveiliging van je CRM-omgeving. Hiermee kan de Stichting Rotterdamse Douwers aantonen dat het de nodige maatregelen heeft getroffen. Daarnaast
zijn in de applicatie opties toegevoegd die het mogelijk maken de persoonsgegevens van je relaties te exporteren, anonimiseren of verwijderen. Hiermee kan de Stichting Rotterdamse Douwers voldoen aan een verzoek tot inzage of vergetelheid. Tevens logboekfunctionaliteit gecreëerd. Elke handeling in CRM is te herleiden.


Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met ons op.