Wie zijn wij?

Wij zijn de Rotterdamse Douwers en wij vinden dat alle Rotterdamse Jongeren het recht hebben op iemand in hun omgeving die hen bijstaat, zijn of haar Rotterdamse Douwer.

 

Wij willen een positieve en blijvende impact maken op het leven van Rotterdamse jongeren. Dit doen we door hen te inspireren, begeleiden en ondersteunen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun passies en talenten. En we helpen ze om de eventuele belemmeringen weg te nemen.

 

Wij stellen een van onze mentoren (de Rotterdamse Douwer) voor aan de jongere. Meer dan 500 Rotterdamse Douwers brengen onze jongeren verder en denken verder buiten de kaders van het huidige systeem van muren, kastjes en loketten.

 

Douwers zijn doeners, doorzetters, doorbrekers, volhouwers, doordouwers en vastbijters; wij krijgen organisaties, instanties en jongeren in beweging.

Hoe het begon

Rotterdam is een stad van 170 verschillende nationaliteiten en vele culturen. Een heerlijke stad om te wonen en te werken. Maar het is ook een plek waar bijna 40.000 jongeren overbelast en kwetsbaar zijn. Schulden, problemen met kiezen en afronden van een opleiding en het ontbreken van een goed sociaal- en zakelijk netwerk zijn obstakels op de weg om te kunnen worden wie je wilt zijn.

Met ervaring vanuit de arbeidsbemiddeling en de drive om iets te betekenen voor deze groep jongeren in onze stad is in 2015 de Stichting Rotterdamse Douwers opgericht door Wim van Losser en Aldo Baljet. Het doel was altijd het begeleiden naar werk of een opleiding, want dat is zoveel meer dan inkomen en zelfstandigheid, maar hobbels, drempels en valkuilen belemmeren vaak die stap naar werk. Gaandeweg is de focus verlegd naar het wegnemen van die belemmeringen om de weg vrij te maken voor werk of opleiding. De afgelopen 8 jaar hebben steeds meer instanties, bedrijven, organisaties, fondsen zich bij ons aangesloten.

Ben jij een verderbrenger en verderdenker?

Sfeer proeven bij de Douwers

Waar staan wij voor?

Wij organiseren verschillende activiteiten en workshops voor jongeren en voor de Douwers.
Wil je je kennis vergroten of wil je eens van andere Douwers horen hoe zij het Douwersschap invullen, volg dan een van de vele workshops. En er zijn sociale activiteiten; we hebben regelmatig kaarten voor het voetbal of theater, we boksen op maandagavond, we wandelen en fietsen en eten regelmatig samen.

Toffe dingen om te doen

Kom je zien, leren of doen?

Nog meer bergen te verzetten?

Fonds speciaal voor jongeren

Privacyverklaring

Helpen maakt je happy. En hulp krijgen ook. Om te zorgen dat je bij ieder websitebezoek ook happy blijft, gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens. We houden jouw persoonsgegevens privé! Om je in te zetten als vrijwilliger of hulp te vinden die jij nodig hebt, deel je allerlei persoonsgegevens met ons. Misschien wel meer dan je denkt. Bijvoorbeeld wanneer je jezelf registreert, je hulpvraag formuleert of berichten verstuurt. Maar geen zorgen: we verwerken en beveiligen je persoonlijke gegevens zorgvuldig. Daar kun je op vertrouwen.

 

Identiteit
Stichting Rotterdamse Douwers, gevestigd aan Bierstraat 305, 3011 XA Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Rotterdamse Douwers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Rotterdamse Douwers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om je te
kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, voor het verzenden van onze nieuwsbrief en om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.


Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Rotterdamse Douwers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Stichting Rotterdamse Douwers) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Rotterdamse Douwers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor de financiële administratie
benodigde persoonsgegevens houden we maximaal aan voor de duur van de wettelijke bewaarplicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Rotterdamse Douwers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Cookies die wij gebruiken
Stichting Rotterdamse Douwers gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking vande website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens-verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Rotterdamse Douwers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rotterdamsedouwers.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Komen wij er onverhoopt samen niet uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Rotterdamse Douwers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Stichting Rotterdamse Douwers maakt gebruik van het CRMpakket DouwersOnline. De onlangs doorgevoerde aanpassingen in DouwersOnline hebben onder andere betrekking op uitbreiding van de toegangsbeveiliging van je CRM-omgeving. Hiermee kan de Stichting Rotterdamse Douwers aantonen dat het de nodige maatregelen heeft getroffen. Daarnaast
zijn in de applicatie opties toegevoegd die het mogelijk maken de persoonsgegevens van je relaties te exporteren, anonimiseren of verwijderen. Hiermee kan de Stichting Rotterdamse Douwers voldoen aan een verzoek tot inzage of vergetelheid. Tevens logboekfunctionaliteit gecreëerd. Elke handeling in CRM is te herleiden.


Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met ons op.