Ons team

Jongeren en Douwers moeten zich bij ons veilig, vertrouwd en vooral thuis kunnen voelen. Ons team draagt bij aan deze sfeer. Ze komen op voor onze jongeren en staan naast onze Douwers. Heb je een vraag of zit je ergens mee? De deur staat open en de telefoon staat aan.

Aldo Baljet

Aanstichter

Wat doe jij?

Ik bouw, luister, overleg, besluit, verduurzaam en ik lach.

Wat kun jij niet verkroppen?

Als de paniek toeslaat en je echt niet meer weet waar je het moet zoeken, je er alleen voor blijkt te staan en op niemand kunt terugvallen.

Wim van Losser

Verbinder

Wat doe jij?

Ik ben altijd op zoek naar het mooie in de mens. Ik luister, zorg voor veiligheid, heb aandacht en verbind mensen en organisaties.

Wat kun jij niet verkroppen?

Wat ik niet kan verkroppen is dat een deel van jongeren wel een gelijk recht, maar niet een gelijke kans heeft op een goede weg naar zelfredzaamheid.

Jelle Sloot

Zorganisator

Wat doe jij?

Ik maak de ideale match tussen Douwer en jongere, luister naar ze en zet graag onder hun regenboog.

Wat kun jij niet verkroppen?

Dat jongeren hun sparkle dreigen te verliezen terwijl ik eigenlijk altijd zoveel potentie in ze zie!

Jamila Amakran

Creditcoach

Wat doe jij?

Ik schep dagelijks lucht en zorg ervoor dat de inkomsten en de uitgaven voor jongeren overzichtelijk worden.

Wat kun jij niet verkroppen?

De doordachte ingewikkelde manier van instanties om iets voor elkaar te krijgen.

Colin Giroth

Aandachtstrekker

Wat doe jij?

Ik verbeeld en verwoord het verhaal en nieuws van de Rotterdamse Douwers.

Wat kun jij niet verkroppen?

De ontzettende onkundig- en onwetendheid van sommige instanties waar jongeren onnodig de dupe van zijn.

Rachel Hughes

Zorganisator

Wat doe jij?

Door alle hulpvragen te analyseren, begrijp ik beter wat de specifieke behoefte en uitdagingen zijn van onze jongere. Hiermee zorg ik ervoor dat de band tussen jongere en mentor versterkt wordt. 

Wat kun jij niet verkroppen?

Het feit dat er zoveel eenzame jongeren kampen met verschillende problemen waar ze niet bij worden geholpen. Eenzaamheid heeft vaak negatieve gevolgen voor de mentale en emotionele gezondheid van jongeren.

Rense van Hoorn

Aan-de-gangmaker

Wat doe jij?

Ik vervul de rol van een commerciële strateeg en bruggenbouwer, waarbij ik adviezen geef, plannen in gang zet en de missie van de Douwers bevorder.

Wat kun jij niet verkroppen?

Het zien van ongelijkheid, een wereld onrechtvaardig verdeeld, is iets wat ik niet kan verkroppen.

Lotus van Dooren

Zorganisator

Wat doe jij?

Luisteren en helpen waar nodig en zorgen dat de Kuip wordt gevuld met Douwers en jongeren.

Wat kun jij niet verkroppen?

Dat een organisatie als de Rotterdamse Douwers zo hard nodig is in een van de rijkste landen ter wereld. 

Sander Korver

Zorganisator

Wat doe jij?

Ik stuur geheel op eigen wijze de jongeren de goede kant uit om richting te geven aan hun leven.

Wat kun jij niet verkroppen?

Elke jongeren heeft een rugzak. Die rugzak heeft impact op de ontwikkeling van onze jongeren. Meestal is het een kwestie van OVERLEVEN in plaats van LEVEN. Wat ik niet kan verkroppen is dat er veelal een vooroordeel over onze jongeren is en als je oordeelt, stop je met kijken!

Laquisha Dortalina

Budget Assistent

Wat doe jij?

Ik houd de financiële administratie van de jongeren bij en ik bied ondersteuning bij overige (financiële) hulpvragen. Voor alles wat over financiën gaat kan je bij mij aankloppen.

Wat kun jij niet verkroppen?

De term ‘kwetsbare jongeren’ als er wordt gesproken over onze open minded, krachtige en ambitieuze jongeren, in een kwetsbare situatie.

Privacyverklaring

Helpen maakt je happy. En hulp krijgen ook. Om te zorgen dat je bij ieder websitebezoek ook happy blijft, gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens. We houden jouw persoonsgegevens privé! Om je in te zetten als vrijwilliger of hulp te vinden die jij nodig hebt, deel je allerlei persoonsgegevens met ons. Misschien wel meer dan je denkt. Bijvoorbeeld wanneer je jezelf registreert, je hulpvraag formuleert of berichten verstuurt. Maar geen zorgen: we verwerken en beveiligen je persoonlijke gegevens zorgvuldig. Daar kun je op vertrouwen.

 

Identiteit
Stichting Rotterdamse Douwers, gevestigd aan Bierstraat 305, 3011 XA Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Rotterdamse Douwers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Rotterdamse Douwers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om je te
kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, voor het verzenden van onze nieuwsbrief en om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.


Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Rotterdamse Douwers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Stichting Rotterdamse Douwers) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Rotterdamse Douwers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor de financiële administratie
benodigde persoonsgegevens houden we maximaal aan voor de duur van de wettelijke bewaarplicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Rotterdamse Douwers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Cookies die wij gebruiken
Stichting Rotterdamse Douwers gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking vande website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens-verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Rotterdamse Douwers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rotterdamsedouwers.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Komen wij er onverhoopt samen niet uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Rotterdamse Douwers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Stichting Rotterdamse Douwers maakt gebruik van het CRMpakket DouwersOnline. De onlangs doorgevoerde aanpassingen in DouwersOnline hebben onder andere betrekking op uitbreiding van de toegangsbeveiliging van je CRM-omgeving. Hiermee kan de Stichting Rotterdamse Douwers aantonen dat het de nodige maatregelen heeft getroffen. Daarnaast
zijn in de applicatie opties toegevoegd die het mogelijk maken de persoonsgegevens van je relaties te exporteren, anonimiseren of verwijderen. Hiermee kan de Stichting Rotterdamse Douwers voldoen aan een verzoek tot inzage of vergetelheid. Tevens logboekfunctionaliteit gecreëerd. Elke handeling in CRM is te herleiden.


Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met ons op.