Robert Jan x Ibrahim

Samen iets nieuws opbouwen voor later

Ibrahim Mouhsen en Robert Jan van Leeuwen (eigenaar en oprichter van 0to9 Values Driven Creativity). Twee Rotterdammers. Ibrahim kwam zo’n 7 jaar geleden naar Nederland. Alleen… Je kent ze vast, de verhalen over bussen, bootjes op de zee en opvangcentra. Wat je gisteren, vandaag of morgen op het Journaal ziet, dat is ook het reisverhaal van Ibrahim. De jongste zoon in het gezin waar, in het door oorlog en aardbevingen geplaagde Syrië, Ibrahim geen toekomst meer had. Ibrahim leeft nu hier in Nederland. Alleen, zonder gezin, familie of vrienden. En hij moet in een voor hem volledig nieuw land de weg zien te vinden. Naar het zoeken van werk, een opleiding en alle andere regeldingen die hij op zijn weg tegenkomt. Het is veel, in alles. Veel dingen tegelijk, veel papierwerk dat ingevuld moet worden in vaak ingewikkelde taal en procedures. Zelfs voor mij. Terwijl ik hier geboren en opgegroeid ben…

 

Waarom ben je een Douwer geworden?

Ik werd op de Douwers gewezen door een vriend van mij. De kennismaking met Wim en Aldo was vanaf het eerste moment leuk en het voelde direct goed om me aan te sluiten bij de Douwers. Wat ik dus ook meteen deed. En dat doorschakelen deed Wim ook, want een week later al werd ik voorgesteld aan de eerste jongere. Een tijdje hielp ik hem op weg, maar hij kampte met een aantal verslavingen en dat was, hoe lief en aardig hij ook was, te complex voor mij. Ik heb hem via mijn netwerk wel aan de juiste instanties kunnen koppelen en dat pakte gelukkig goed uit. Daarna werd ik voorgesteld aan Ibrahim. Wij hadden direct een goede klik.


 

Waar liep jouw jongere tegen aan?

Door de jaren heen hebben we heel veel onderwerpen voorbij zien komen. Dat begon met het in kaart brengen de vele instanties die Ibrahim van advies voorzagen. Ik heb er nog een mooie ‘spinnenweb tekening’ van 😊. Daar zijn we eerst mee aan de slag gegaan. Vanuit daar gingen we door naar het zoeken van een geschikte opleidingen een baan in de ICT-sector.  Dat was niet makkelijk in de coronatijd maar het lukte. We vonden een baan met én ICT-vraagstukken én inburgeringslessen. Beter kon niet!

Nu hebben we een nieuwe uitdaging. De ouders van Ibrahim hebben een vrouw voor hem gevonden. En na 7 jaar alleen in Nederland te hebben gewoond, is hij een keer teruggegaan naar Libanon en daar getrouwd. In het land dat hij nog wel in kan komen. Met zijn huwelijk ontstond er een nieuwe vraag: “Kun je mij helpen met de ingewikkeldeprocedure bij de IND om mijn vrouw Alaa naar Nederland te halen.” Als je het over een nieuwe wereld en papieren hebt, dan was dit wel de grootste uitdaging.  

Maar, het is gelukt! Wanneer ik dit schrijf, zit Ibrahim in het vliegtuig om zijn vrouw op te halen. Eindelijk… Wat leer ik veel door met Ibrahim vele procedures door te lopen. Wat leer ik veel van de uitdagingen die een vluchteling kent. Maar nog veel leuker en mooier, wat leer ik veel van Ibrahim over zijn land en cultuur. Echte heel bijzonder hoe oordeelloos we naar elkaar luisteren in allerlei verschillende onderwerpen. Wat leer ik daar veel van.  

Hoe was jullie band? 

Onze band was prachtig, onze band is prachtig. Ibrahim is een erg mooi mens. Met een heel goede werkethos. Dat vind ik als ondernemer erg leuk. Ibrahim “jaagt” achter mij aan, in plaats van ik achter hem. Waar de overheid het advies gaf een uitkering voor hem aan te vragen “stalkte” Ibrahim mij om een introductie in mijn netwerk te krijgen en daar vandaan een baan te vinden. Die hij nu ook heeft. Hoe geweldig vind ik dat!    

 

Hoe nu verder?

Nu komt er weer een heel mooie nieuwe fase. Alaa, die in Syrië al begonnen was met een studie Engels en Nederlands, komt naar Nederland. Ze wil hier direct doorstuderen en we moeten haar Syrische studiepapieren goedgekeurd krijgen. Ibrahim gaat naast zijn werk ook weer studeren. En ze willen hier samen een mooi werkend leven gaan opbouwen.

Daar help ik ze graag bij. 

 

Waarom? Als de kinderen van mij en mijn vrouw door omstandigheden in Syrie zouden moeten wonen, hoop ik daar ook iemand zou opstaan die hen helpt. Met alle liefde doe ik dat voor Ibrahim en Alaa.     

Uncategorized

Sandra x Shinuelva

Ik ben Sandra de Haan, Rotterdammert sinds mijn 18e en sindsdien steeds meer verbonden geraakt met de stad. Naast mijn werk als directeur-eigenaar van hét

Privacyverklaring

Helpen maakt je happy. En hulp krijgen ook. Om te zorgen dat je bij ieder websitebezoek ook happy blijft, gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens. We houden jouw persoonsgegevens privé! Om je in te zetten als vrijwilliger of hulp te vinden die jij nodig hebt, deel je allerlei persoonsgegevens met ons. Misschien wel meer dan je denkt. Bijvoorbeeld wanneer je jezelf registreert, je hulpvraag formuleert of berichten verstuurt. Maar geen zorgen: we verwerken en beveiligen je persoonlijke gegevens zorgvuldig. Daar kun je op vertrouwen.

 

Identiteit
Stichting Rotterdamse Douwers, gevestigd aan Bierstraat 305, 3011 XA Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Rotterdamse Douwers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Rotterdamse Douwers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om je te
kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, voor het verzenden van onze nieuwsbrief en om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.


Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Rotterdamse Douwers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Stichting Rotterdamse Douwers) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Rotterdamse Douwers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor de financiële administratie
benodigde persoonsgegevens houden we maximaal aan voor de duur van de wettelijke bewaarplicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Rotterdamse Douwers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Cookies die wij gebruiken
Stichting Rotterdamse Douwers gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking vande website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens-verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Rotterdamse Douwers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rotterdamsedouwers.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Komen wij er onverhoopt samen niet uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Rotterdamse Douwers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Stichting Rotterdamse Douwers maakt gebruik van het CRMpakket DouwersOnline. De onlangs doorgevoerde aanpassingen in DouwersOnline hebben onder andere betrekking op uitbreiding van de toegangsbeveiliging van je CRM-omgeving. Hiermee kan de Stichting Rotterdamse Douwers aantonen dat het de nodige maatregelen heeft getroffen. Daarnaast
zijn in de applicatie opties toegevoegd die het mogelijk maken de persoonsgegevens van je relaties te exporteren, anonimiseren of verwijderen. Hiermee kan de Stichting Rotterdamse Douwers voldoen aan een verzoek tot inzage of vergetelheid. Tevens logboekfunctionaliteit gecreëerd. Elke handeling in CRM is te herleiden.


Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met ons op.