Over de Rotterdamse Douwers

Rotterdamse Douwer (de, m/v, meervoud: Douwers); 

een Rotterdammer die, belangeloos, uit betrokkenheid, zijn netwerk, talent en vaardigheden inzet om een jongere een duwtje in de rug te geven door samen met deze jongere en dus met vereende krachten de Rotterdamse handen uit de mouwen te steken opdat deze jongere zijn weg of op z’n minst wat structuur terugvindt, en die er niet voor terugdeinst om zo nodig wat te douwen tegen ontoegankelijke organisaties, ambtelijke molens of zich achter pantserglas verschuilende incassobureaus.

 

De Rotterdamse Douwers is een initiatief van de Stichting Mentorproject

Rotterdam is een stad met 170 verschillende nationaliteiten en wat leeftijdsopbouw betreft een verhoudingsgewijs jonge stad. Dat biedt een enorme diversiteit en potentie, maar ook een uitdaging: Rotterdam kent een grote groep kwetsbare en/of overbelaste jongeren.

Deze jongeren zijn vatbaar voor, of hebben schulden, problemen met het kiezen en afronden van een goede opleiding. Het is lastig voor hen om de weg te vinden bij instanties op het gebied van wonen, financiën en gezondheid. In veel gevallen ontbreekt het ze aan een goed sociaal en/of zakelijke netwerk om hen te ondersteunen bij het maken van keuzes in werk en opleiding.

Wij vinden dat iedereen een kans verdient om richting te geven aan zijn eigen leven

Het is onze overtuiging dat deze jongeren gebaat zijn bij iemand die samen met die jongere de belemmeringen aanpakt, doelen stelt en ambities waarmaakt. En hierom hebben wij “De Rotterdamse Douwers” opgericht.

Zo werken wij

De drijvende kracht achter De Rotterdamse Douwers zijn natuurlijk de Douwers. We hebben inmiddels ruim 400 Douwers en daar zijn we trots op.

Douwers zijn vrijwillig werkende mentoren die midden in de (Rotterdamse) maatschappij staan en zich graag willen inzetten voor deze jongeren. Op betrokken, deskundige en eigen wijze begeleiden zij deze jongeren. Dat doen zij niet zomaar; er is een keur aan begeleiding vanuit de organisatie: NLP-Kadertrainingen, een communicatie- en kennisplatform en een dijk van een Rotterdams netwerk. Rotterdamse Douwers werkt daarnaast nauw samen met de gemeente Rotterdam, Het Jongeren Loket, de Rotterdamse Wijkteams, werkgeversverenigingen, jongerenorganisaties en opleidingsinstituten. Maar ook met organisaties die gespecialiseerd zijn in verslavingszorg en financieel beheer.

De klik is de weg naar succes

Van wezenlijk belang voor het welslagen van het traject is de zorgvuldige match die plaats vindt tussen Douwer en jongere. Na een intakegesprek wordt op basis van een eerste beeld van de problematiek gekeken welke van de 400 Douwers voor deze jongere het beste resultaat kan bereiken. De samenwerking tussen Douwer en jongere is hecht en vraagt van beide kanten vertrouwen; de match en klik is een voorwaarde voor een succesvol traject.

Werk staat centraal

Van meet af aan hebben wij werk centraal gesteld in onze aanpak: werk betekent inkomen, structuur, netwerk en zelfvertrouwen. De problemen die de jongeren ervaren zorgen er echter voor dat er belemmeringen zijn om een baan te krijgen of te houden of een opleiding af te ronden. Om die reden is een Douwer in eerste instantie bezig met het in kaart brengen, prioriteren en oplossen van die belemmeringen. Daarna wordt er gewerkt aan werknemersvaardigheden, houding en inzet en via de netwerken van de mentoren wordt gezocht naar een passende baan.

Douwers zijn mentoren en Douwers zijn doeners! Douwers krijgen organisaties, instanties en jongeren in beweging.