Fonds Rotterdamse Douwers

De Rotterdamse Douwers start met ingang van 2 oktober 2019 met een proefproject dat in ieder geval een jaar duurt. Met ingang van vandaag staat er een fonds ter beschikking aan jongeren die duurzaam bij ons in een traject zitten. Zij kunnen een lening tegen 0% rente krijgen die bijdraagt aan de verbetering van (een van) hun leefgebieden.

Jongere en Douwer werken samen aan het verbeteren van de kwaliteit van de verschillende leefgebieden (financiën, huisvesting, fysieke en geestelijke gezondheid, verslavingsproblematiek, sociaal netwerk, sociale en maatschappelijke participatie en justitie).

Soms is daar net wat meer voor nodig dan een gezonde dosis doorzettingskracht; bijvoorbeeld een vervoermiddel of trajectkaart om op een stageplaats te komen, studiemateriaal of vergoeding van een eigen bijdrage voor deelname aan een afkicktraject. In dat geval kan de jongere een beroep doen op ons Fonds.

De werkwijze is simpel; je dient samen een aanvraag in (we hebben daar al een handig formulier voor gemaakt) waarna een speciaal daarvoor in het leven geroepen commissie de aanvraag zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 1 week) beoordeelt. Er zijn weinig regels omdat wij creatieve oplossingen zoveel mogelijk willen aanmoedigen. De hierboven genoemde voorbeelden geven een indicatie van het soort aanvragen dat wij voor ogen hebben en de financiële reikwijdte ervan.

Kort en goed houden we vast aan de volgende kaders:
– de jongere zit duurzaam in het traject
– de lening draagt bij aan verbetering van een van de leefgebieden
– de Douwer onderschrijft de aanvraag
– er worden geen contanten uitbetaald aan de jongere
– er wordt ooit terugbetaald zodat het Fonds kan blijven bestaan voor andere jongeren.

En oh ja, met ‘duurzaam’ bedoelen wij supersubjectief: “al even, met een constructieve instelling”.

Kom maar op met de aanvragen, wij zitten er klaar voor om jullie te helpen!